آشتی کسب و کارها با عدد

داشتم یک سایت را وراندازی می‌کردم به تصویر زیر رسیدم. صاحب کسب و کار توضیح داده اگر به ما ایمیل بزنید در ۲۴ ساعت جواب می‌دهیم. اینکه به صورت قطعی یک عدد را مشخص کرده ‌بودند برایم جالب آمد. کاش از اعداد در زندگی و کسب و کار بیشتر استفاده کنیم

 

 

مثلاً وقتی مدیر از ما یک گزارش می‌خواهد از او بپرسیم: تا کی و چه ساعتی باید تحویل بدهم؟

وقتی کاری از ما می‌خواهند بگوییم آن را نهایتاً تا ساعت ۱۲ روز دوشنبه انجام می‌دهیم

به ارباب رجوع بگوییم پرونده تا ۳ روز دیگر آماده است به جای اینکه: بروید خبر می‌کنیم.

به جای اینکه بگوییم “مشتری گرامی اگر سوالی داشتید بپرسید حتماً به آن پاسخ داده خواهد شد” بگوییم “سوال شما  تا ۲۴ ساعت پاسخ داده خواهد شد”

هر چه قدر از  عدد استفاده کنیم حرفه‌ای تر به نظر خواهیم رسید