به من چه

می‌گن شهردار شهر عوض شده، به من چه

می‌گن فلان مدیر هزار میلیارد خورده، به من چه

می‌گن اوضاع اقتصاد خرابه، به من چه

می‌گن ترامپ به معاونش فحش داده، به من چه

می‌گن درخت‌های گردنه حیران آتیش گرفته، به من چه

می‌گن فلان بازیگر با ماشین زد به دیوار، به من چه

می‌گن بهمان خواننده روی یخ سر خورد، به من چه

می‌‌گن شولموزآباد به بادخیر ترافیک سنگینه، به من چه

می‌گن پای مرغ ارزون شد، به من چه

می‌گن دختر مدیرعامل اپل طلاق گرفت، به من چه

می‌گن از سیستم عامل XYZ باگ امنیتی گرفتن، به من چه

می‌گن اسندون اسناد فساد پادشاه کریمه گنکو را منتشر کرده، به من چه

کلاً به من چه

2 thoughts on “به من چه”

  1. البته به نظر من دونستن این مسائل بیشتر از این که بتونه با ما کمک کنه ما رو سرگرم می‌کنه و شاید اگر مردم سرگرمی دیگه‌ای داشتند دیگر به سرغ اخبار زرد نمی‌رفتند.

  2. می‌گن اسنودن رو “اسندون” نوشتی، می‌گی به تو چه؟!

    جدا از شوخی واقعاً احساس می‌کنم مقدار استفاده‌مون از عبارت‌های “به من چه” و “به تو چه” خیلی کمتر از چیزیه که لازم داریم.

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.