تلسکوپ ادامه‌ی چشم ماست

دوربین شکاری، ادامه‌یِ چشم ما

تلسکوپ و میکروسکوپ، ادامه‌ی چشم ما

بلندگو، ادامه‌ی دهان و زبان ما

لباس، ادامه‌ی پوست و موی ما

چکش، ادامه‌ی مشت ما

چاقو، ادامه‌ی ناخن ما

تلفن ثابت، ادامه‌ی گوش و زبان ما

عینک، ادامه‌ی عدسی چشم ما

مبل و صندلی، ادامه‌ی باسن ما

کفش، ادامه‌ی پوست کف پای ما

کتاب، ادامه‌ی مغز ما

ماهواره، ادامه‌ی چشم ما

سینما و تلویزیون، ادامه‌ی زبان و مغز ما

دوچرخه و  موتور سیکلت، ادامه‌ی پای ما

خودرو، ادامه‌ی پای ما

پیچ گوشتی، ادامه‌ی انگشت ما

موبایل و لپ تاپ، ادامه‌ی مغز ما

دروبین عکاسی، ادامه‌ی مغز ما

موس، ادامه‌ی انگشت ما

حسگر آتش سوزی، ادامه‌ی بینی ما

بمب و تفنگ و اسلحه، ادامه‌ی مشت و لگد و تف ما

رادار، ادامه‌ی چشم و گوش ما

انگار هر تکنولوژی که انسان ساخته تلاش کرده یکی از اندام هایش را قوی کند. یعنی یک ورژن قویتر از آن ارائه کند. بهتر ببیند بهتر بشنود یا بهتر بفمد یا بهتر لگدمال کند.