جملات برگزیده در استراتژی محتوا

این جمله برای من بسیار مفید بوده و سعی کردم آنرا هنگام نوشتن رعایت کنم.

بیاییم چرت و پرت تحویل مردم ندهیم. چرندیات و خذعبلات و مزخرفات و اباطیل و ترهات و لاطائلات و اصغاث احلام خود را روی کاغذ بنویسم و در کمد خانه نگه داریم. 🙂

 

3 thoughts on “جملات برگزیده در استراتژی محتوا”

  1. علی جان.

    اولین قدمی که به نظرم می رسد برای تعریف توسعه پایدار باید در ایران برداشت، می تواند به نوعی با استراتژی محتوا همخوانی داشته باشد. اقتصادهای ضعیف دنیا به کشاورزی وابسته اند، متوسط ها به تولیدات صنعتی و قدرتمندها به خدمات. اگر بخواهیم خودمان را ارزیابی کنیم، ما جایی بین کشاورزی و صنعت گیر افتاده ایم. اگر قرار باشد به توسعه برسیم، باید هر چه سریع تر به «خدمات» و اقتصاد «سرویس» بتوانیم برسیم و به نظر می رسد «محتوا» اساسی ترین نیاز حوزه خدمات باشد. به همین دلیل در طی سی سال آینده که در نظر دارم از توسعه پایدار بنویسم، همیشه نیم نگاهی هم به نوشته های جذاب تو در مورد استراتژی محتوا خواهم انداخت. امیدوارم که بتوانیم مسیر صحیحی را برای توسعه بر مبنای خدمات بپیماییم.

    متشکرم.

  2. یاور جان همان طور که چین با ساخت تجهیزات تکنولوژیک و هند با توسعه تکنولوژی های نرم افزاری به بخشی از جایگاهی که امروز رسیدند دست یافتند به نظرم ما هم می توانیم با تولید مظروف برای ظرفِ تکنولوژی و نرم افزار مسیر های عقب افتادگی را با سرعت بیشتری جبران کنیم.

  3. اتفاقا من مخالف این دیدگاهم. مخاطر امروز بی از حد کم حوصله هست و حتی حوصله خواندن چند خط تو کانالا تلگرام رو هم نداره. یه خط از اول می خونه یه خط از وسط و یه خط از آخر…

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.