دانشگاه در پی صنعت

در ویکیپدیای کارلوس گوسن (+) مدیر افسانه‌ای صنعت خودرو نوشته شده که او و شیوه رهبری موفق او، بارها و بارها موضوع  تحقیقات و مقالات و و پایان‌نامه های دانشگاهی قرار گرفته به طوری که سایت CyberEssays که مخزنی از مقالات علمی را ارائه می کند بخش یا section مخصوصی را به مقالات مرتبط به او اختصاص داده است.

با خودم فکر می کردم انگار همیشه صنعت و صنعت گران پیشروتر و جلوتر و سریع‌تر از دانشگاه و محیط های آکادمیک بوده‌اند. همیشه آنچیزی که مدیران عملگرا و کارآفرینان انجام داده اند بعدها مکتوب شده و کسانی از راه رسمی مثل دانشگاه آنرا آموزش دیده یا تدریس کرده‌اند.

علم واقعی، نه در دانشگاه بلکه در صنایع پیشرو جهان و صاحبان آنان قرار دارد و آنچیزی که به صورت رسمی و در قالب آکادمیک تدریس می شود در واقع معمایی است که پیشتر حل شده و دیگر مزیت رقابتی و ابزار منحصربفردی برای آموزش گیرنده نخواهد بود.