علت‌های نادرست کارآفرینی

در خبرنامه این هفته متمم سوال جالبی مطرح شده بود و آن پیدا کردن علت یا علت‌های کارآفرینی است. اگر چه در ظاهر کارآفرین شدن کار بسیار باکلاس و شیکی به نظر می‌رسد ولی ممکن است علتی که افراد به سمت آن جذب می‌شوند آنچنان جذاب و باکلاس نباشد.

دلایلی که از نظر من ممکن است فردی به دنبال کارآفرینی برود (البته همه غیرمنطقی نیستند):

1-    فرار از بیکاری و پیدا نکردن شغل و جایگاه در کسب و کار دیگران

2-    نارضایتی از درآمد فعلی

3-    نارضایتی از مدیر فعلی

4-    نارضایتی از همکاران

5-    نارضایتی از مفهوم کار کردن برای دیگران

6-    نظرم ناپذیری در شغل و محیط کار فعلی

7-    نرفتن زیر بار دستورهای مدیر فعلی

8-    رقابت با مدیر فعلی و به اصطلاح کم کردن روی او

9-    جستجوی آزادی  برای زمان کار کردن

10-   ضعف مهارت‌های ارتباطی در شغل فعلی

11-  ایجاد محیطی برای حکمرانی و دستور دادن به دیگران

12-  ایجاد محیطی برای وقت گذاشتن و گپ زدن با دوستان (چیزی شبیه کافه)

13-   گرفتن وام از بانک (به بهانه کارآفرینی)