علت‌های نادرست کارآفرینی

در خبرنامه این هفته متمم سوال جالبی مطرح شده بود و آن پیدا کردن علت یا علت‌های کارآفرینی است. اگر چه در ظاهر کارآفرین شدن کار بسیار باکلاس و شیکی به نظر می‌رسد ولی ممکن است علتی که افراد به سمت آن جذب می‌شوند آنچنان جذاب و باکلاس نباشد.

دلایلی که از نظر من ممکن است فردی به دنبال کارآفرینی برود (البته همه غیرمنطقی نیستند):

۱-    فرار از بیکاری و پیدا نکردن شغل و جایگاه در کسب و کار دیگران

۲-    نارضایتی از درآمد فعلی

۳-    نارضایتی از مدیر فعلی

۴-    نارضایتی از همکاران

۵-    نارضایتی از مفهوم کار کردن برای دیگران

۶-    نظرم ناپذیری در شغل و محیط کار فعلی

۷-    نرفتن زیر بار دستورهای مدیر فعلی

۸-    رقابت با مدیر فعلی و به اصطلاح کم کردن روی او

۹-    جستجوی آزادی  برای زمان کار کردن

۱۰-   ضعف مهارت‌های ارتباطی در شغل فعلی

۱۱-  ایجاد محیطی برای حکمرانی و دستور دادن به دیگران

۱۲-  ایجاد محیطی برای وقت گذاشتن و گپ زدن با دوستان (چیزی شبیه کافه)

۱۳-   گرفتن وام از بانک (به بهانه کارآفرینی)