فروشنده حذف می‌شود

“عموم مشتریان در 5 سال آینده کالا و خدمات خود را بدون مواجه با انسان از طریق پیام‌رسان‌ OTTها، دستیاران هوشمند و دستگاه‌‌های متصل به ابر خریداری خواهند کرد.”

منبع: گزارشی از پیش‌بینی روندهای تکنولوژی توسط Accenture (+)

One Comment

  1. علی جان

    اعتراف میکنم استفاده تو از مصادیق گیمیفیکیشن برای من (بیشترین کامنت گذار در ماه گذشته، مطالب وبلاگ های متممی ها و وبلاگ های خارجی در مورد استراتژی محتوا) خیلی در تحریک من به کامنت گذاشتن مؤثر بوده است. دیدن اسم در کنار ستون وبلاگت کلی دوپامین برایم آزاد می کند و من از این حس خوب متشکرم.

    یاور

Comments are closed.