مطالعه مطالعه مطالعه

می‌گویند کتاب خواندن فایده ندارد

می‌گویند باید بیشتر عمل کنیم تا اینکه کتاب بخوانیم

می‌گویند همه چیز خواندن نیست

می‌گویند تجربه کردن بهتر از زندگی کردن در دنیای کاغذی است

با عرض معذرت همه اینها چرت است

باید خواند خواند خواند

باید کتاب خواند آنهم زیاد زیاد زیاد

همه‌ی این حرفها بهانه است تا از کتاب خواندن فرار کنیم

همه این‌ها بهانه است تا بیشتر در شبکه های اجتماعی بچرخیم

همه این‌ها بهانه است تا از مدیریت توجه فرار کنیم

کتاب نمی‌خوانی و موفق هستی؟

درست است امروز موفقی هستی ولی 5 سال دیگر چی؟ 10 سال دیگر چی؟

اگر کتاب نخوانی فردا دنیا چنان از قله موفقیت تو را به پایین پرت می‌کند که ندانی از کجا خوردی.

دنیا امروز شوخی نیست. اینکه فکر کنی با چهار تکنیک و ترفند پوسیده و قدیمی موفقیت های بعدی را ادامه خواهی داد تخیل است.

در دنیایی که همه از مطالعه کردن فرار می‌کنند  مطالعه خود رمز موفقیت است.