همین که او، تو را می‌شناسدت کافی است

اینکه همه تو را بشناسند، شاید، بزرگترین سعادت زندگی نباشد.

شاید بزرگترین سعادت زندگی این باشد که فقط “او” تو را بشناسد.

شاید، روزها و ساعت‌هایی که تو، با دیگران صحبت می‌کنی مهم و با ارزش نباشند به اندازه‌یِ

تک ثانیه‌ای که، “او” با تو صحبت می‌کند.

شاید اینکه در ذهن میلیاردها انسان نقش بسته باشی و نام تو را یک صدا فریاد بزنند، بی فایده باشد از اینکه

در ذهن “او” جایی داشته باشی و “او”، تو را صدا بزند.

شاید اینکه هرروز صدای همه را بشنوی، برای تو قدر و ارزشی ایجاد نکند،

همین که فقط صدا “او” به گوش تو برسد برای تمام روز تو را کافی باشد.

خوش باش، تو سعادت مندترین انسان روی زمین هستی،

همین که “او” تو را می‌شناسدت برای تو کافی است.

 

2 thoughts on “همین که او، تو را می‌شناسدت کافی است”

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.