کم ولی با کیفیت

کاش به جای اینکه 80 میلیون جمعیت داشتیم با تولید ملی 400 میلیارد دلار

5 میلیون جمعیت داشتیم (مثل نروژ و دانمارک یا فنلاند) ولی همون ثروت را ایجاد می‌کردیم.

کاش به جای اینکه بابا و مامان‌هامون ده تا بچه می‌زادن و ده تا آدم معمولی تحویل جامعه می‌دادن یک بچه داشتن ولی روی یک نفر سرمایه‌گذاری می‌کردن

کاش بجای چندهزار شهر نیمه آباد و نازیبا تو کشورمون فقط ده تا شهر داشتیم ولی بسیار عالی و آباد

کاش به جای 5000 تا موسسه و دانشگاه متوسط و ضعیف، فقط یک دانشگاه داشتیم. مثل MIT ولی فوق العاده.

کاش تو کشورمون به جای اینهمه شرکت ریز و درشت داخلی فقط یک شرکت داشتیم که به کل دنیا سرویس می‌داد مثل گوگل.

کاش به جای اینهمه خیابان خراب و پر چاله و چوله تو شهر، دوتا خیابان داشتیم ولی درست درمون و‌ آبرومند

کاش به جای این همه خونه‌های بزرگ و چند اتاقه یک خونه نقلی داشته باشیم ولی خیلی خیلی بهش می‌رسیدیم

کاش به جای ده‌تا مهارت که در حد متوسط می‌دونیم یک مهارت را می‌دونستیم ولی کامل کامل کامل.

نمی‌دونم این چه نگرشی که دوست داریم تعداد جمعیت و تعداد اولاد و گسترده شهر و تعداد دانشگاه‌ها و تعداد پرسنل و تعداد خیابان‌ها و تعداد اتاق‌های خونه‌مون را زیاد کنیم.

One Comment

  1. فکر میکنم دارم عاقل میشم.. چون به این کاش ها رسیدم علی..
    خصوصا تو این حرفت: کاش به جای ده‌تا مهارت که در حد متوسط می‌دونیم یک مهارت را می‌دونستیم ولی کامل کامل کامل.

Comments are closed.