مذاکره رقابتی

مذاکره رقابتی چه نوع مذاکره‌ای است؟ برداشت من از مذاکره رقابتی -براساس آنچه در کتاب مذاکره محمدرضا شعبانعلی آمده – این است:

مذاکره‌ای که در آن، شما تنها یکبار طرف مقابل را خواهید دید. و تنها یک موضوع در آن مطرح است. و در آن به دنبال رابطه بلندمدت نیستید.

مثلاً فرض کنید دانشجو تازه در یک شهر غریب هستید و می‌خواهید از ترمینال، یک ماشین برای خوابگاه یا دانشگاه بگیرید. در این مورد، مذاکره شما با راننده رقابتی خواهد بود. چون تنها، موضوعِ کرایه مطرح است. و دو طرف تمام سعی خود را می‌کنند تا طنابِ قیمت را به سمت خود بکشند.

این نوع مذاکره مثل مسابقه طناب‌کشی است. یعنی هر چه قدر طناب را به سمت خود بکشید به نفع شماست و طرف مقابل یک قدم به شکست نزدیک می‌شود. مثال دیگر کتاب، مثال خرید خانه یا ماشین است. اکثر موارد ما این دو وسیله را از افراد غریبه می‌خریم. و بیشتر بحث هم بروی قیمت است پس احتمالاً به سمت و سوی مذاکره‌های رقابتی کشیده خواهد شد. 

One Comment

Comments are closed.