بخش تاریک تصمیم‌گیری، گزینه‌هایی که دیگران نمی‌بینند

سوال: چرا دیگران نمی‌توانند بجای ما تصمیم بگیرند؟ و کلاً چرا پیشنهادات دیگران ارزشی ندارد؟

هر وقت مادر، پدر، دوست یا همکاری با انسان هم‌صحبت می‌شوند و به حرف‌های ما در مورد تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای آینده گوش می‌دهد بلافاصله گزینه‌هایی را از آستین خود بیرون آورده و به ما پیشنهاد می‌دهد. مثلاً ادامه تحصیل بده، یک مغازه باز کن، فلان جا مهاجرت کن، این تصمیم را بگیر، آن تصمیم را بگیر، گزینه فلان را انتخاب کن، گزینه بهمان را انتخاب کن.

ولی هیچ وقت فکر نمی‌کنند که دنیای هر کسی متفاوت است. آنچیزی که من از دنیا و گزینه‌های پیش روی آن می‌بینیم متفاوت از پدر یا دوست من است. اصلاً گزینه هایی در ذهن من است که دیگران آنرا ندیده و نشنیده و نفهمیده‌اند. به این خاطر همیشه توصیه می‌شود به نظر دیگران اهمیت ندهید. چون آنها از تمام گزینه های شما آگاه نیستند و بهترین کسی که می‌تواند بهترین گزینه را انتخاب کند خود ما هستیم.