زنگ تفریح

نتیجه گیری یک: دوستان متممی مشکل مو دارد؟لبخند

نتیجه گیری دوم: جناب شعبانعلی مشکل مو دارد؟ لبخند

پی نوشت: در حوادث چند ماه اخیر بسیار شاهد بودیم که اکانت ها با سرقت بردن هشتگ ها ترند شده قصد داشتند محصولات و کالاهای خود را تبلیغ کنند. این شیوه مصداقی از اسپم در شبکه های اجتماعی و خلاف نتیکت است.