دارم زیر اطلاعات له می‌شوم

به لطف اینترنت هر روز دارم با منابع بیشتر، کتاب‌های بیشتر، درس‌های جدید، وبلاگ‌های تازه، دوستان جدید، حرف‌های تازه و نویسندگان جدید آشنا می‌شوم. من خودم شاهد هستم هر روز دارم نام یک کتاب جدید را می‌شونم. ولی با خودم فکر می‌کنم واقعاً من چقدر وقت دارم؟ تا آخر عمر هم بخواهم این کتاب‌ها و حرف‌ها را “فقط” بخوانم عمرم کفاف نمی‌دهد. نتیجه هم آن شده که هی دارم می‌خوانم و می‌خوانم و رد می‌شوم. نمی‌دانم باید چه کار کرد؟ چه چیزهایی را حذف کنم؟ دنبال یک روش برای فیلتر کردن هستم. 

یادم هست چند ماه پیش زمانی که چنین وضعی را فقط “درون” متمم پیدا کردم. یعنی دیدم که نمی‌رسم درس‌ها و کامنت‌ها را بخوانم. کار دردناکی کردم و دوستانم را حذف کردم و خیلی از رفت‌ و آمدها خانوادگی را کاهش دادم و کلاً از فامیل و جمع دوستان غیب شدم. ولی الان دیگر هر چه قدر فکر می‌کنم دیگر چیزی برای حذف کردن نمانده.