خود انتقادی

من خیلی زیاد از خودم انتقاد می‌کنم و این باعث می‌شود بعضی موقع‌ها عزت نفسم را به کل نابود کنم. یعنی روزهایی شده خوش و خرم از خوب بیدار شدم ولی آنقدر گفتم ببین این چه کاری کردی؟ چرا این کار نکردی؟ این چه فکری زشتی و پلیدی است که تو ذهنت داری؟ چرا به فلانی این حرف را زدی؟ چرا فلان جا عصبانی شدی؟ چرا فلات تخلف رانندگی را کردی؟ چرا محبتِ فلانی را پاسخ ندادی؟ چرا فلان جا سلام ندادی؟ چرا اتیکت را رعایت نکردی؟ چرا؟ چرا؟

تصمیمات بومرنگی

دیروز دیدم یکی از ISPها در سایت مخالف دولت، که به بدترین شکل ممکن مطالب ضددولتی انتشار می‌دهد،  تبلیغات بنری قرار داده است. آیا تبلیغ در رسانه‌های مخالف دولت تاثیر منفی روی شرکت‌ها می‌گذارد؟

از خودمان شروع کنیم: چهار روش ساده برای مقابله با گرم شدن زمین

با اشاره بجای جناب تقوی در وبلاگشان در زمینه روز صدای زمین و آمارهایی که نشان می‌دهد هر یک از رفتارهای کوچک ما انسان‌ها حتی در حد خوردن یک همبرگر و نوشیدن بطری‌یِ آب معدنی ، ممکن است چه تغییرات مخرب و سهگیمی روی کره زمین و بهم خوردن اکو سیستم آن داشته باشد، برایم زنگ خطری روشن شد.

چرا استراتژی محتوا؟

تا امروز که سه قسمت از فایل صوتی حرفه گری را گوش کردم فهمیدم که باید برای آینده، یک یا چند حوزه مشخص را به عنوان مسیر حرفه گری و حرفه ای شدن انتخاب کنم. مثل همه انتخابها، برای مسیرِ شغلی هم باید یک گزینه را انتخاب و گزینه های دیگر را کنار گذاشت یا محدود کرد.