مچ‌گیری از دانشجویان با گوگل

لویس فون آن Luis von Ahn استاد دانشگاه کارنگی ملون و متخرع captcha و بنیانگذار Duolingo پلتفرم آموزش زبان در کتاب tools of titans وقتی با تیم فریس مصاحبه می‌کنه تعریف می‌کنه:

“وقتی می‌خواستم دانشجویان را از تقلب بترسونم برای مساله‌هایی که بهشون تکلیف می‌کردم اسم‌های عجیب غریب می‌گذاشتم مثلا Giramacristo’s puzzle. طوری که وقتی این اسامی را در گوگل سرچ می‌کردی در هیچ وبسایتی استفاده نشده بودند. بعد خودم یک وبسایت درست می‌کردم به همین نام و جواب سوالات را توش می‌نوشتم که وقتی اسم مساله را سرچ می‌کنی فقط و فقط وبسایت من باشه. بعد ولی طوری برنامه نویسی کرده بودم که ip هر کسی که سایت را بازدید می‌کرد ذخیره کنه. و از طرفی چون تو دانشگاه می‌تونستی خوابگاه را از روی ip دانشجو تشخیص بدی دقیقاً می تونستم بگم کدام یک از دانشجویان تقلب کرده و جواب مساله را از روی اینترنت کپی پیست کرده و این باعث می‌شد که دانشجویان به شدت تعجب کنند. به طوری پی بردم که ۴۰ نفر از ۲۰۰ دانشجو به یاری گوگل تمرین هاشونو انجام داده بودند. این مچ گیری باعث شد در ترم‌های دیگه کسی جرات نکنه تقلب کنه”