زنگ تفریح با TED

فکر کنید وسط ارائه TED فایل پاورپوینت خراب بشه. چه اتفاقی میافته؟ اگر TEDبین حرفه‌ای هستید پیشنهاد می‌کنم این ارائه را از دست ندید. خنده داره لبخند