ترفندی برای ساختن بی‌نهایت ایمیل

یک نکته کوچک، که فکر کنم خیلی ها بلدند، اینکه شما می‌توانید یک نقطه به آدرس gmail خوب اضافه کنید و آدرس جدیدی بسازید ولی در اصل inbox ثابت بماند. یعنی آدرسهای زیر با هم هیچ فرقی نمی‌کنند:

hasankashani@gmail.com

hasan.kashani@gmail.com

hasan.kash.ani@gmail.com

hasankashani.@gmail.com

hasankas..hani@gmail.com

چون خیلی از سایت‌های بزرگ حتی Amazon هم به این مسئله دقت نمی‌کنند می‌توانید بجای ساختن ایمیل جدید از همان آدرس فعلی استفاده کنید. و بی‌نهایت ایمیل داشته باشید.