هر دردی مقدس است؟

دو جور درد داریم، یه نوع درد که باعث قوی‌تر شدن آدم می‌شن و یه جور هم دردهای بی‌فایده. دردهایی که فقط آدم بابتشون رنج می‌کشه! (سریال House of Cards +)