قبل و بعد ازدواج

این مثال از google trends را چند ماه پیش که داشتم تو اینترنت می‌چرخیدم تو یکی از دوره‌های آموزش Big data (+) دیدم.  لبخند