بدترین فوبیا چیست؟

فوبیا (Phobia) به چه معنی است؟

فوبیا از از لغت یونانی فوبوس به معنی ترس دائمی از چیزی یا شرایطی است، که فرد حاضر است تلاش های زیادی بکند که گرفتار آن شرایط نشود  و به طرز نامتناسب و خیلی افراطی تلاش می‌کند که از خطراتش فرار کند. منبع: همایش انتخاب شعبانعلی

بنظرتون تعداد کسانی که ترس دائمی از مرگ دارن بیشترن یا کسانی که از سخنرانی در جمع می‌ترسن؟ فوبیای مرگ یا فوبیای سخنرانی؟ من که از هر دوتاشون می‌ترسم.

آمارها (+) نشون می‌ده:

پس همانطورکه مشاهده می‌کنید تعداد افرادی که از سوسک می‌ترسند و نمی‌توانند آنرا با دمپایی بکشند از اینکه که دنیا، با دمپایی‌اش، آنها را بکشد بیشتر است.

پی‌نوشت: دوستان این فوبیاها را رها کنید، من بدترین فوبیای دنیا را پیدا کردم. با دیدن این کلیپ ۲۰ ثانیه‌ای به آن پی خواهید برد لبخند