وبلاگ نویسی شاخص پیش بینی کننده موفقیت

نمی‌دانم با شاخص پیش بینی کننده آشنا هستید یا نه ولی آن طور که من یاد گرفتم این است که وقتی ما نمی‌توانیم به هر علتی یک شاخص را اندازه‌گیری کنیم به دنبال شاخص‌های دیگری هستیم که با شاخص اصلی همبستگی داشته باشند یعنی تغییرات آن‌ها مشابه هم باشد. هر دو با هم کم شوند […]

نوشتن و لذت خالق بودن

نوشتن چیز عجیبیه. هر کلمه شبیه آجریه که به تنهایی معنی خاصی نداره. ولی وقتی در کنار هم قرار می‌گیرن بنایی می‌سازن که زیباست و معنی و مفهوم مشخصی را به ذهن بیننده متباتر می‌کنه. یک خاطره و یک نظریه و چند تجربه شخصی، که هر کدوم عنصری هستند رها شده در ذهن در کنار […]

واژه دوست داشتنی را دوست دارم

تو روزنوشته‌های با محمدرضا در مورد سبک زندکی نادرست گپ می‌زدم که بهم تذکر داد که بجای کلمه درست یا نادرست از “دوست داشتنی” یا “دوست نداشتنی” (یا کمتر دوست داشتنی) استفاده کنم.  از آن به بعد احساس می‌کنم کلمه دوست داشتنی را دوست دارم. می‌خوام تلاش کنم مِن بعد، به جای بعضی واژه‌ها ازش استفاده […]