چرا می نویسیم؟

در متمم در مورد انگیزهای تهیه محتوی چندین گزینه ذکر شده (+) من سعی می کنم آن گزینه ها را تا قسمتی تغییر داده و برای مفهوم جزئی تر نوشتن به کار بیندم:

انگیزه های نوشتن:

۱- برند شخصی

۲- تمرین تسلط کلامی

۳- ارضای حس رقابت با سایر نویسندگان

۴- دوست یابی یا جذب افراد جدید از طریق گوگل یا سایر وبلاگ ها برای رفع تنهایی

۵- تخلیه افکار و احساسات درونی

۶- جذب کاربر برای مقاصد دیگر 

۷- پیش بینی کسب درآمد از نوشتن

۸- در میان گذاشتن نظرات خود و استفاده از دیدگاه دیگران با یک جور طوفان فکری

به نظرم خیلی زیاد می توان انگیزه های متفاوت و مختلف برای نوشتن پیدا کرد و شاید به اندازه آدم های روی زمین انگیزه و معیار برای نوشتن پیدا کرد. ولی شاید زمانی نتوانیم آن طور باید و شاید به این کار بپردازیم و حق آن را ادا نکنیم که در ظاهر انگیزه و معیار X را در نظر داشته باشیم ولی به خود بقبولانیم که نه انگیره و هدف من Y بوده شاید هم نوعی خود فریبی کنیم. که کار ذهن ماست ولی در کل فکر کردن به انگیزه پشت کارها همیشه به انجام بهتر آن کمک می کند. شما چه انگیزه ای برای نوشتن دارید؟ اگر محرمانه نیست

پی نوشت: خیلی این متن را فکر کرده ننوشتم. همین جوری به ذهنم آمد و آن را تحریر کردم.