بهترین کتاب برای یادگیری الکترونیک (از نظر من)

یک زمانی به شدت به یادگیری الکترونیک علاقه داشتم و برای همین به دنبال کتاب در این زمینه گشتم. سایت آمازون را جستجو کردم و به این کتاب رسیدم. Make: Electronics

به نظرم بهترین کتاب در زمینه الکترونیک هست. همین بس که کوین کلی بزرگ آن را تایید کرده است.…