چطور کپچای گوگل را سریع رد کنیم؟ یک کلمه کافی است

تقریباً هر روز ما با کپچای گوگل مواجه می‌شویم. به خاطر استفاده از فیلترشکن و تغییر مدام آی‌پی.

کامل کردن پازل تصویری گوگل در اکثر مواقع وقت‌گیر و کلافه‌کننده است.

یک روشی که من برای رد کردن سریع گوگل کپچا استفاده می‌کنم این است که از قسمت صوتی آن استفاده می‌کنم.

ولی نکته این است که فقط یکی از کلماتی که در صدا می‌شنوم را تایپ می‌کنم نه تمام آنها را.

جایی خواندم از مخترع گوگل کپچا که حرف‌های دیگر در کپچا اضافی است و فقط یک کلمه برای پرکردن فیلد کافی است.

دیدگاهتان را بنویسید