13 نکته برای موفقیت (از زبان احمدرضا نخجوانی)

امروز حالم خوب نبود. رفتم آپارات. نمی دونم بعضی موقع ها دیدن ویدیو سرحالم می کنه. چه حکمتی در محتوی های تصویری وجود داره، نمی دونم. اینم، شاید، جزو استراتژی محتوی است که تحقیق کنم ببینیم چرا اقبال به تصویر و ویدیو در انسان زیاده. بگذریم. داشتم تو آپارات چرخ می زدم که رسیدم به مصاحبه احمدرضا نخجوانی مدیر عامل شاتل.